Lia Haraki,  Jakatoumba , Rialto theatre, 2016. Photos Pavlos Vrionides   
 Lia Haraki,  Jakatoumba , Rialto theatre 2016, Photo: Pavlos Vrionides   
 Lia Haraki,  Jakatoumba , Rialto theatre 2016, Photo: Pavlos Vrionides   
 Lia Haraki,  Jakatoumba , Rialto theatre 2016, Photo: Pavlos Vrionides
 Lia Haraki,  Jakatoumba , Rialto theatre 2016, Photo: Pavlos Vrionides
 Lia Haraki,  Jakatoumba , Rialto theatre 2016, Photo: Pavlos Vrionides
 Lia Haraki,  Jakatoumba , Rialto theatre 2016, Photo: Pavlos Vrionides
prev / next